ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ 2016/17

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Φίλε Κυνηγέ ΖΗΤΑ επιτακτικά το ειδικό φυλλάδιο από το Σύλλογο σου και συμπλήρωσε το πρόγραμμα Άρτεμις 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

Οι αλλαγές που έγιναν στην φετινή ρυθμιστική είναι οι εξής :

1) Απαγορεύεται το κυνήγι της πετροπέρδικας στον Χελμό

2) Το κυνήγι της Ασπρομέτωπης χήνας σταματά στις 31 Ιανουαρίου

3) Το κυνήγι της αλεπούς ξεκινάει από τις 20/8 χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης

4) Το όριο κάρπωσης του αγριόχοιρου γίνεται 6 ανά ομάδα σε όλη την Ελλάδα και 10 στην Εύβοια και την Πελοπόννησο

 

Α/Α   ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΟΡΙΟ
  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ        
1* Αγριοκούνελο 20/8-14/9 15/9 -10/3 Όλες Χωρίς περ/σμό.
2** Λαγός - 15/9 -10/1 Τε-Σα-Κυ 1
3 Αγριόχοιρος - 15/9 -20/1 Τε-Σα-Κυ 6 - ανά ομάδα
4 Αλεπού 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
5 Πετροκούναβο - 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
  ΠΟΥΛΙΑ
( Δενδρόβια,
εδαφόβια κ.α )
       
1 Σιταρήθρα 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες 10
2 Φάσα 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
3 Αγριοπερίστερο 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
4 Ορτύκι 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες 12
5 Τρυγόνι 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες 12
6 Τσίχλα 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες 25 ( Συνολικά από όλα τα είδη )
7 Δεντρότσιχλα 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες //
8 Κοκκινότσιχλα 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες //
9 Γερακότσιχλα 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες //
10 Κότσυφας 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες //
11 Καρακάξα 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
12 Κάργια 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
13 Κουρούνα 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
14 Ψαρόνι 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περ/σμό
15 Μπεκάτσα - 15/9-29/2 Όλες 10
16 Φασιανός - 15/9-30/12 Τε-Σα-Κυ 1
17*** Πετροπέρδικα - 1/10-15/12 Τε-Σα-Κυ 2
18**** Νησιώτικη Πέρδικα - 1/10-15/12 Τε-Σα-Κυ 4
  ΠΟΥΛΙΑ
( Υδρόβια, παρυδάτια )
       
1 Σφυριχτάρι - 15/9-21/2 Όλες 12 (Συνολικά από όλα τα είδη)
2 Κιρκίρι - 15/9-31/1 Όλες //
3 Πρασινοκέφαλη - 15/9-31/1 Όλες //
4 Σουβλόπαπια - 15/9-10/2 Όλες //
5 Σαρσέλα - 15/9-31/1 Όλες //
6 Χουλιαρόπαπια - 15/9-31/1 Όλες //
7 Κυνηγόπαπια - 15/9-31/1 Όλες //
8 Τσικνόπαπια - 15/9-31/1 Όλες //
9 Φαλαρίδα - 15/9-10/2 Όλες //
10 Ασπρομέτωπη Χήνα - 15/9-31/1 Όλες //
11 Νερόκοτα - 15/9-31/1 Όλες 10
12 Μπεκατσίνι - 15/9-31/1 Όλες 10
13 Καλημάνα - 15/9-31/1 Όλες 10
- - - - - -

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

 

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

 

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5

 

*** Ετιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.

 

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7.