Προτάσεις του Σ.Ε.Σ.Κ.Φ.2009 για τη Θηραματική πολιτική.

2010-03-12 00:00

Σύλλογος Ελλήνων Συνειδητοποιημένων Κυνηγών Φυσιολατρών.
Έδρα : Άγ. Ιωάννης Ρέντης
e-mail Συλλόγου: seskf2009@gmail.com
Ρέντης   12/03/2010          Αρ. Προτ.:   35/10
Θέμα : Προτάσεις του Σ.Ε.Σ.Κ.Φ.2009 για τη Θηραματική πολιτική.

Ενότητα Α!

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Α ) Επανεξέταση όλων των απαγορευμένων εκτάσεων
 

1 ) Ζητάμε επανεξέταση όλων των απαγορευμένων εκτάσεων στην Ελληνική επικράτεια με μελέτες από ανεξάρτητους περίβαντολογους , ορνιθολόγους και επιστήμονες που δεν εξυπηρετούν καμία ΜΚΟ για αμερόληπτη μελέτη στο θέμα του θηραματικού πλούτου της χώρας μας . Να συγκριθούν τα αποτελέσματα της μελέτης με τα στοιχεια των επιστημονων της Κ.Σ.Ε. για μια καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων και μια σωστή και ορθή απόφαση τον απαγορευμένων εκτάσεων. Φυσικά να λάβουν σοβαρά υπόψην πως τα αποδημητικά πτηνά που θηρευονται στην Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης της χώρας μας έχουν να κάνουν , με αποδημητικά που προέρχονται αποκλειστικά από της βαλκανικές χώρες του βορρά και καμία σχέση δεν έχουν με τα αποδημητικά που βρίσκονται στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που προέρχονται από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες προς την κεντρική και νότια Ευρώπη. Όσο για τα ενδημικά πτηνά που θηρευονται στην Ελλάδα είναι μόνο η ορεινη πέρδικα και η νησιωτική . Τώρα, για την πεδινή πέρδικα που εδώ και πολλά χρόνια είναι απαγορευμένη στην Ελληνική επικράτεια και παρ'όλες τις φιλότιμες προσπάθειες τοπικών συλλόγων και της Κ.ΣΕ με απελευθερώσεις, δεν υπάρχει ικανοποιητικος αριθμός ατόμων για να επιτραπεί η θήρα αλλά αντιθέτως τείνει να εκλείψει το είδος οριστικά και ο λόγος δεν είναι ο κυνηγός αλλά η αλόγιστη χρηση φυτοφαρμάκων και η καύση σιτοκαλαμιόνων, το καλοκαίρι από αγρότες. Παρόλο που υπάρχει ιδική νομοθεσία (Υ.Α. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999 ) για τη καύση σιτοκαλαμιών κατά τους θερινούς μήνες και με διάταξη με αριθμό (1782/2003 του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) που απαγόρευει τη καύση των σιτοκαλαμιόνων, μια και έχει καταστροφικό χαρακτήρα για την πανίδα της περιοχής . 


2 )  Ζητάμε από της απαγορευμένες περιοχές που θα προκύψουν, την εκ περιτροπής άνοιγμα και κλείσιμο περιοχών σε (3) τρία ή (5) πεντε έτη αναλόγως τις ανάγκες και της περιστάσεις του θηραματικού πλούτου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε είδη, εδώ και πολλών ετών απαγορευμένων εκτάσεων να μην υπάρχει πλέον ζήτημα μειωμένου αριθμού θηράματος αλλά υπέρ- πληθώρα με συνέπεια να γίνονται σοβαρές ζημίες στης αγροτικές καλλιέργειες και παρ'όλο αυτού του φαινομένου να μην δίνετε απελευθέρωση της περιοχής για θήρευση. Παράδειγμα ορεινή Ξάνθη περιοχή Καργιοφύτου, Καστανίτη , Μαργαρίτη , Λειβαδίτη, ζημιές από αγριογούρουνα στης καλλιέργειες , περιοχή Δασοχωριου Ξάνθης... ζημίες από αγριογούρουνα στης καλλιέργειες περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας... ζημιές στης καλλιέργειες από αγριογούρουνα κ.λ.π. 


3 ) Ζητάμε να επανεξεταστούν όλες οι περιοχές ΄΄ ΝΑTURΑ 2000 ΄΄ και κυρίως για τα υδρόβια γιατί με βάση της νομοθεσίας , η Θήρα αναγνωρίζεται ως νόμιμη δραστηριότητα σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409 και 92/43 οπότε εξ' αρχής δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός της από τις περιοχές του Δικτύου "ΝΑTURA 2000". Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται ότι η αειφορική θήρα πρέπει να θεωρείται ως μία πιθανή διαχειριστική επιλογή για τη διατήρηση της φύσης. Η θήρα συμφωνά με τους επιστήμονες μπορεί να εφαρμοστεί ως ορθολογική χρήση στις περιοχές του Δικτύου "ΝΑTURΑ 2000". Άρα όχι μόνο δεν απαγορεύει το κυνηγι, αλλά κατά τη νομοθεσία συμβάλλει, στη σωστή διαχείριση . Η Ελλάδα έχει ενταχθεί, στην NATURA 2000, με εμβαδόν που καλύπτει το 19,5% της έκτασης της και είναι από τα υψηλότερα απ όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάχθηκαν στις περιοχές του Δικτύου " ΝΑTURΑ 2000". Όταν το αντίστοιχο ποσοστό των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενταχθεί στις περιοχές του Δικτύου " ΝΑTURΑ 2000".ειναι μόνο με το 10 - 15% του εμβαδόν τους Στις περιοχές αυτές σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων και των ειδών. Παράλληλα, πρέπει να λάβουν υπ'όψη, τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες. 


4 ) Ζητάμε ένα Πανβαλκανικό πρόγραμμα διαχείρισης, αποδημητικων πτηνων, διοτί όπως έχουμε προαναφέρει λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας θηρεύουμε μόνο αποδημητικα πτηνα που εισέρχονται στην Ελλάδα μόνο από τα βόρεια βαλκανικά κράτη και όχι από τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Μπορεί να είμαστε μια Ευρωπαϊκή χώρα αλλά δεν παύουμε να συνορεύουμε με Βαλκανικές χώρες που ουσιαστικά μοιραζόμαστε το θηραματικό πλούτο. Καλές είναι οι Ευρωπαϊκές μελέτες του θηραματικού πλούτου και της διαχείρισης τους αλλά ουσιαστικά οι μελέτες είναι με τις δικές τους ανάγκες και όχι με τις Ελληνικές.


 

Β ) Κράχτες και ομοιώματα. 


Να εφαρμοστει ο ήδη υπάρχον νόμος ( 99098/5881/2006 - ΦΕΚ 1570/Β'/26.10.2006 ) που στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Προστασίας άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β), προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής : «Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ήχο-παραγώγικων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πτηνων και κάθε μορφής παγίδων για πτηνα και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωση τους, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας για Επιστημονικούς σκοπούς και μόνο. Εντός ενός(1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, κάτοχοι (φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις κ.ά.) των ανωτέρω συσκευών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους. Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969». Άρθρο 15 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 9η Ιουλίου 2006. Εκτός από της αναφερόμενες ποινες προτείνουμε Οι παραβάτες έμποροι που συλλαμβάνονται να κατέχουν και να πωλούν τα προαναφερόμενα σε άτομα, μη εξουσιοδοτημένα να στερούνται την άδεια λειτουργίας του καταστήματος τους.
 

Γ ) Παράνομη θήρα 


1 ) Μεγαλύτερες ποινές και πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν την Κυνηγετική δραστηριότητα. Ενδεικτικά : από 1000 – 2000 ευρω & ένα ( 1 ) – δυο ( 2 ) χρόνια φυλάκιση κατά περίπτωση. 


2 )  Δίωξη για παράνομη θήρα ακόμα και όταν αυτό προκύπτει μέσα από φωτογραφίες η video. Και να ισχύουν οι προαναφερόμενες ποινές . 


3 ) Ο εκάστοτε κυνηγός που θα συλληφθεί και καταδικαστεί αποδεδειγμένα για δεύτερη φορά για παράνομο Κυνηγι, να κατάσχεται το ή τα όπλα που έχει στη κατοχή του δια παντός και να μην μπορεί πλέον να εκδίδει άδεια οπλοφορίας κυνηγετικού όπλου καθώς και άδεια Κυνηγίου δια παντός. Ο λόγος που ζητάμε, αυτή την αυστηρή πρόταση είναι πως όλοι μπορούμε να πέσουμε άθελα μας σε μια παράβαση όταν όμως γίνεται κατ' εξακολούθηση δεν είναι άθελα αλλά κατά συνείδηση και αυτού του είδους τους κυνηγούς δεν τους θέλουμε στην οικογένεια μας γιατί αμαυρώνουν όλοι την οικογένεια τον Κυνηγών και δίδουν λαβες σε αντικυνηγούς να μας μάχονται.
 

Δ ) Όπλα και οπλοκατοχή


1 )  Απαγόρευση εισαγωγών όπλων από χώρες που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας.

 

2 )  Ένα ενιαίο Δελτίο Κατοχής για όλα τα όπλα που κατέχει ο εκάστοτε κυνηγός. Με την λογική πως ο κάτοχος ελέγχεται μία φορά τα δέκα χρόνια, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος αν αγοράσει στα πέντε χρόνια και άλλο όπλο να ξαναπεράσει γιατρούς κλπ

 

3 )  Αν υπάρχει ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ κλοπή στην οικία ή στο αυτοκίνητο του κατόχου κυνηγετικού όπλου, και του κλαπεί το όπλο να μην υπάρχει τιμωρία στον κάτοχο, και στέρηση των δικαιωμάτων του στην αγορά και στην έκδοση κυνηγετικής άδειας.

 

4 ) Οποιαδήποτε χρονική στιγμή να μπορούν να δηλωθούν όπλα που δεν ήταν δηλωμένα. (πχ πεθαίνει συγγενής που έχει αδήλωτο όπλο, να μπορεί ο κληρονόμος να το δηλώσει χωρίς νομικά προβλήματα). Ε ) Θηροφυλακή 


1 - Η ομοσπονδιακή θηροφυλακή καθώς και η κρατική θηροφυλακή εάν υφίσταται ακόμα να συνδεθεί πανελλαδικά με τριψήφιο ή τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμο, όποτε ο κυνηγός ανά πάσα στιγμή να μπορεί να επικοινωνήσει όλο το εικοσιτετράωρο με το κέντρο άμεσα για να μπορεί να κάνει καταγγελία για όποιες παρανομίες δει, χωρίς να ψαχνει να βρει το τηλέφωνο, του εκάστοτε θηροφυλακα της περιοχής.


2 - Σωστή κατανομή της θηροφυλακής ανάλογα με την Κυνηγετική πίεση που οι κυνηγότοποι δέχονται. διοτί βάσει των στοιχείων που έχουμε, η πληρότητα τον θηροφυλάκων είναι μηδαμινή . Παράδειγμα η νήσος Μυτιλήνη με τρεις(3) Κ.Σ. ( Μυτιλήνης Καλλονής Πλωμαρίου ) έχει μόνο 4 θηροφύλακες για όλο το νησί , νήσος Κρήτη μόνο 7 θηροφύλακες , νήσος Σάμος 1 θηροφύλακας , νομός Ξανθης, 2 θηροφύλακες!!!!

 

3 - Δικαίωμα επιβολής προστίμων και αυτόφωρης διαδικασίας όταν διαπιστωθεί παρανομία. Και όχι να πρέπει να καλέσει αστυνομία και εισαγγελέα για να πράξει, αυτό που τον έχουν προσλάβει δηλαδή τη φύλαξη και τη διατήρηση της Κυνηγετικής τάξης.

 

4 - Οι θηροφύλακες να μπορούν να οπλοφορούν για τη δική τους ασφάλεια. Όπως άλλωστε γίνεται και σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη.

 

5 - Αυστηρές ποινές σε θηροφύλακες (ακόμα και με απόλυση) αν διαπιστωθεί πως εθελοτυφλούν σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς έχουν και αυτά τα κρούσματα διαπιστωθεί στην πορεια της θηροφυλακης!

 

6 - Μόνιμο θηροφυλάκειο και στις (2) δύο εισόδους του Δέλτα του Έβρου σε εικοσιτετράωρη λειτουργία, για να μπορεί να έλεγχθει, η είσοδος και έξοδος των Κυνηγών!!!! Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε να ελεγχουμε, τις ημέρες παραμονής του Κυνηγού στο Δέλτα και τον αριθμό θηραμάτων που αναλογεί στις μέρες που έχει μεινει μέσα στο Δελτα Εβρου.


7 - Γνώση των θηροφυλάκων των τηλεφωνων, των τοπικών Κτηνιάτρων κατά περιοχή για άμεση κτηνιατρική φροντίδα (φόλες).κλπ.

8 - Scanner στον θηροφύλακα για ανίχνευση του μικροτσίπ των σκύλων και βάση δεδομένων σε φορητό Η/Υ που θα ενημερώνεται κάθε μέρα. Έτσι θα μειωθεί το φαινόμενο της κλοπής των κυνηγόσκυλων. ΣΤ )  Κυνηγετικοί σκύλοι 


1 - Υποχρεωτική τοποθέτηση τσιπ στα κυνηγόσκυλα αλλά με την απαιτούμενη τεχνολογία για να υποστηρίζει την εφαρμογή του μέτρου. Στο αυτί του ζώου και όχι σε άλλο μέρος του σώματος και ο λόγος είναι πώς αν αφαιρεθεί να είναι εμφανες το σημάδι της αφαίρεσης . Το τσιπ να το προμηθεύεται ο κάτοχος κυνηγετικού σκύλου από Κτηνίατρο που θα του υποδείξει ο Κ.Σ. που εκδίδει άδεια για να δηλώνετε άμεσα ο σειριακός αριθμός του τσιπ, από τον Κτηνίατρο στο Κ.Σ. που συνεργάζεται .


2 - Πρόστιμο από 200 – 500 ευρώ για εγκατάλειψη κυνηγετικού σκύλου.
 

Ενότητα Β!


Α )  Κ . Σ . Ε .


1 - Περισσότερες μελέτες από επιστήμονες – περιβαντολόγους – θηραματολόγους για να μπορούμε να αντικρούσουμε τις αντικυνηγετικές συκοφαντίες.(μελέτες για αναπαραγωγή ειδών-μετακινήσεις –μεταναστεύσεις-αριθμοί)

 

2 - Ενημέρωση όλων των Κυνηγών που και πώς διανέμονται τα χρήματα που καταβάλουμε για την άδεια μας .

 

3 - Πλήρη και άμεση ενημέρωση όλων τον ΜΜΕ για το Εργο των Κυνηγών εντός και εκτός της Κυνηγετικής περιόδου, προς την σωστή και ορθή λειτουργία της πανίδας και χλωρίδας της χώρας μας και κατ' επέκταση της Βαλκανικής περιοχής.

 

4 - Γραμμή επικοινωνίας του Κυνηγού, για τυχόν παράπονα, ή ενημέρωση του, καθώς και καλύτερη ενημέρωση της ιστοσελίδας της Κ.Σ.Ε.!!! Καλό είναι να υπάρχει ανοιχτός διάλογος ανάμεσα στη Κυνηγετική ηγεσία και στους Κυνηγούς. Β ) ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 


1 - Οι Κ/Σ να έχουν μηχανογραφημένο σύστημα έκδοσης αδειών το οποίο να είναι συνδεδεμένο On line με τη διεύθυνση θήρας , τη θηροφυλακη και την κατά τόπους Εισαγγελική αρχή για να αποφύγουμε τα φαινόμενα μετακίνησης λαθροθηρών που ενώ έχουν καταδικαστεί και διαγραφή από τον Κ/Σ που έβγαζαν άδεια για παράνομο κυνηγι, εκείνοι μπορούν να βγάζουν άδεια σε άλλο Σύλλογο διοτι, με το υπάρχον σύστημα έκδοση αδειών ο νέος Σύλλογος ή το Δασαρχείο, δεν γνωρίζουν εάν έχει καταδικαστεί ο "φερόμενος λαθροθήρας" σε απαγόρευση ή στέρηση μερικού χρόνου της άδειας Κυνηγίου. 


2 - Να δοθούν τα mail των μελών στους Κ. Σ. ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση τους συμμετοχή των μελών τους σε κάποια έργα και δραστηριότητες που ο Σύλλογος θεωρεί σκόπιμα( δεντροφυτεύεις, πυροπροστασία, πότισμα) 


3 - Ο Κυνηγός να προμηθεύεται από το Κ/Σ ή το Δασαρχείο που εκδίδει άδεια, το ερωτηματολόγιο του προγράμματος Άρτεμις και κατά τη λήξη της Κυνηγετικής περιόδου, να το παραδίδει από εκεί που το προμηθεύτηκε. Σε περίπτωση που δεν το έχει συμπληρώσει και προσκομίσει κατά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, την επόμενη χρόνια να μην μπορεί να εκδίδει άδεια κυνηγίου. 


4 - Υποχρεωτικά οι Κ/Σ/ και τα Δασαρχεία, να δίνουν σε κάθε ανανέωση άδειας δωρεάν ένα χάρτη της Ελληνικής επικράτειας, που να έχει τις επιτρεπόμενες και απαγορευμένες περιοχές καθώς και φυλλάδιο με όλα τα επιτρεπόμενα και απαγορευμένα θηράματα . Καλύτερη σήμανση απαγορευμένων περιοχών με πινακίδες. Ο κυνηγός πρέπει να είναι ενημερωμένος πλήρως και πάντα δωρεάν χωρίς να αναγκάζεται να αγοράσει χάρτη από τα είδη κυνηγίου που δεν ξέρουμε εάν είναι σωστά ενημερωμένος και άθελα του υποπέσει σε παρανομία. 


5 - Να δίνονται δωρεάν σπόροι για σπορές με χώμα , ΜΟΝΟ στα μέλη που επιθυμούν και όχι σε όλα. Το μέλος θα καθορίσει την ποσότητα που θα πάρει. Και αν του τελειώσουν και θέλει και άλλους να μπορεί ο Σύλλογος να του δωσει. 


6 - Ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων Κυνηγετικών Συλλόγων σε Δημοτικά σχολεία ώστε τα παιδιά να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη πανίδα, την φύση και να γνωρίσουν το έργο των κυνηγών. Κατά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου, από τους ομοσπονδιακούς θηροφυλακες γιατί κατά την γνώμη μας η κυνηγετική παιδεια, πρέπει να ξεκινά από τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση 


7 – Η απόκτηση άδειας θήρας να χορηγείτε μετά από παρακολούθηση συγκεκριμένου αριθμού σεμιναρίων, που θα είναι δωρεάν και θα διοργανώνονται από τα κατά τόπους Δασαρχεία η τους κυνηγετικούς Συλλόγους και θα αφορούν:

Α - Ασφαλή λειτουργία και χρήση λειόκανου 

Β - Ασφαλή χρήση και λειτουργία ραβδωτού, εφόσον αυτό επιτραπεί. 

Γ - Για τα θηράματα (ημερομηνίες - όρια - απαγορεύσεις) 

Δ - Γνώση και σωστή συμπεριφορά στη φύση. 

Ε - Οι εξέτασεις της άδειας θήρας, να περιέχουν γραπτό , θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο εξετάσεων.Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
Πρόεδρος : Κρανίτης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος : Νούτσος Νικόλαος
Γ. Γραμματέας : Κατσιγιάννης Βασίλειος
Ταμίας : Σαφής Βασίλειος

Σύμβουλος : Σιδέρης Σπυρίδων
Σύμβουλος : Τσάμης Δημήτριος

Σύμβουλος : Παπασταθόπουλος Σωτήριος
Δικηγόρος Συλλόγου : Φωτόπουλος Ν. Ιωάννης.

 

www.easy-hit-counter.com

© Σ.Ε.Σ.Κ.Φ.2009 Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναδημοσίιευση, μερικού ή ολικού κειμένου, φωτογραφίας και όποιου άλλου υλικού απο τη σελίδα χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Σ.Ε.Σ.Κ.Φ.2009