Φαλαρίδα (Fulicula atra)

Φαλαρίδα (Fulicula atra)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Φαλαρίδα (κοινές ονομασίες: Μπάλιζα, Φόλεγα, Μαυρόκοτα, Λούφα, Καρακούτσι)

Μήκος 38cm. Κοντόχοντρο, σκούρο γκριζόμαυρο πουλί με γυμνό λευκό μέτωπο και ράμφος.

Περίεργα χαρακτηριστικά πόδια.

Ανώριμο με πιο ανοιχτό γκρίζο-καφέ χρώμα χωρίς λευκό μέτωπο.

Απογειώνεται αφού τρέξει πρώτα πάνω στο νερό.

Επιδημητικό στην Ελλάδα, αλλά πιο πολυάριθμο το χειμώνα.

ΖΩΝΕΣ :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/9 – 10/2

ΗΜΕΡΕΣ : Όλες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ : Δώδεκα ( 12 ) συνολικά από όλα τα είδη ( Σφυριχτάρι – Κιρκίρι – Πρασινοκέφαλη – Σουβλόπαπια – Σαρσέλα – Χουλιαρόπαπια – Κυνηγόπαπια – Τσικνόπαπια – Φαλαρίδα – Φλυαρόπαπια – Ασπρομετωπόχηνα )

Πηγή : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.)

www.easy-hit-counter.com