Τσικνόπαπια (Aythia fuligula)

Τσικνόπαπια (Aythia fuligula)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

(κοινές ονομασίες: Μαυροκέφαλη, Μαυρόπαπια, Τουμπουρλάκι)

Μήκος 43cm. Μαύρη ράχη, κεφάλι και στήθος και μακρύ λοφίο χαρακτηριστικά του αρσενικού.

Το θηλυκό έχει πολύ μικρό λοφίο και άσπρο στη βάση του ράμφους.

Άσπρο το κάτω μέρος της ουράς στα θηλυκά – όχι όμως τόσο καθαρά όσο τα θηλυκά της Μαριλόπαπιας.

Χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα.

ΖΩΝΕΣ :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/9 – 10/2

ΗΜΕΡΕΣ : Όλες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ : Δώδεκα ( 12 ) συνολικά από όλα τα είδη ( Σφυριχτάρι – Κιρκίρι – Πρασινοκέφαλη – Σουβλόπαπια – Σαρσέλα – Χουλιαρόπαπια – Κυνηγόπαπια – Τσικνόπαπια – Φαλαρίδα – Φλυαρόπαπια – Ασπρομετωπόχηνα )

Πηγή : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.)

www.easy-hit-counter.com