Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Πρασινοκέφαλη (κοινές ονομασίες: Γερμάνι, Αγριόπαπια, Ρώσσα, Καστανή)

Μήκος 58cm. Το αρσενικό έχει γυαλιστερό πράσινο κεφάλι, κίτρινο ράμφος, σκούρο καστανό στήθος και ανοιχτό γκρίζο το κάτω μέρος.

Το θηλυκό είναι καστανόξανθο χωρίς άλλα ιδιαίτερα χρώματα.

Επιδημητικό είδος στη χώρα μας περισσότερο πολυάριθμο τον χειμώνα.

ΖΩΝΕΣ :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/9 – 31/1

ΗΜΕΡΕΣ : Όλες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ : Δώδεκα ( 12 ) συνολικά από όλα τα είδη ( Σφυριχτάρι – Κιρκίρι – Πρασινοκέφαλη – Σουβλόπαπια – Σαρσέλα – Χουλιαρόπαπια – Κυνηγόπαπια – Τσικνόπαπια – Φαλαρίδα – Φλυαρόπαπια – Ασπρομετωπόχηνα )

Πηγή : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.)

www.easy-hit-counter.com