Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)

Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris chukar)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Νησιώτικη πέρδικα

Πιο βαριά συγκριτικά με την Πετροπέρδικα, με λιγότερες ραβδώσεις στα πλευρά και γκριζωπή απόχρωση στο κάτω μέρος του περιλαίμιου, που λεπταίνει μεταξύ ματιών και ράμφους. Διαφέρει στην έλλειψη του χαλιναριού.

Η φωνή της μοιάζει περισσότερο με κακάρισμα κότας παρά Πετροπέρδικας.

Ζει σε χαμηλότερο υψόμετρο.

Είδος επιδημητικό, απαντάται, σε άγρια κατάσταση, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου.

 

ΖΩΝΕΣ :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1/10 – 15/12

ΗΜΕΡΕΣ : Τε./ Σαβ. / Κυρ.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ : Τέσσερα (4)

Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ει− δών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 21.9.2014, 28.9.2014, 05.10.2014, 12.10.2014, 19.10.14. και 26.10.14, 02.11.2014 και 09.11.2014

β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2014 έως 30.11.2014 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη−Σάββατο−Κυ− ριακή,

Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2014 έως 30.11.2014 μόνο τις μέρες Σάββατο – Κυ− ριακή.

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2012 έως 14.09.2012.

Πηγή : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.)

www.easy-hit-counter.com