Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Κυνηγόπαπια (κοινές ονομασίες: Γκισάρι, Σβουρδούλι, Κοκκινοκέφαλη, Τόπι)

Μήκος 46cm. Το γυαλιστερό καστανοκόκκινο κεφάλι, το μαύρο στήθος και το γκριζόμαυρο σώμα ξεχωρίζουν τα αρσενικά.

Τα θηλυκά είναι γκριζοκάστανα από πάνω, πιο καστανά από κάτω, με ασπρουδερό σχήμα στο πρόσωπο.

Χειμερινός επισκέπτης στην Ελλάδα, αλλά λίγα ζευγάρια φωλιάζουν τοπικά.

ΖΩΝΕΣ :

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/9 – 31/1

ΗΜΕΡΕΣ : Όλες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ : Δώδεκα ( 12 ) συνολικά από όλα τα είδη ( Σφυριχτάρι – Κιρκίρι – Πρασινοκέφαλη – Σουβλόπαπια – Σαρσέλα – Χουλιαρόπαπια – Κυνηγόπαπια – Τσικνόπαπια – Φαλαρίδα – Φλυαρόπαπια – Ασπρομετωπόχηνα )

Πηγή : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.)

www.easy-hit-counter.com