ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Κ.Φ. 2009 ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 2010 (20-02-2010)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Κ.Φ. 2009 ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ 2010 (20-02-2010)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

 

www.easy-hit-counter.com