Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Μήκος 25cm. Μεγαλόσωμη τσίχλα με γκρίζο κεφάλι, καφετιά ράχη και μαύρη ουρά.

Στην πτήση μοιάζει με την δενδρότσιχλα.

Συναντάται σε μικρά κοπάδια. Κελαηδά των ώρα της πτήσης.

Είδος μεταναστευτικό, αναπαράγεται στη Β. Ευρώπη και έρχεται στη χώρα μας το φθινόπωρο για διαχείμαση, αν και ελάχιστα ζευγάρια φωλιάζουν και στην Ελλάδα.

ΖΩΝΕΣ : 20/8 – 14/9

ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 15/9 – 28/2

ΗΜΕΡΕΣ : Όλες

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ : Εικοσιπέντε( 25 ) συνολικά από όλα τα είδη ( Τσίχλα – Δενδρότσιχλα – Κοκκινότσιχλα – Γεράκότσιχλα – Κότσυφας

Πηγή : ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Σ.Ε.)

www.easy-hit-counter.com