ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ )

2010-04-20 00:00

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

 

ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος  Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

 

Φίλες και φίλοι, Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος «Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού», το οποίο διαμορφώθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).

Με το εν λόγω διάταγμα, ελπίζουμε πως επιτέλους θα βάλουμε ένα τέλος στην υποβάθμιση ενός από τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της Αττικής.

Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία και ως οικοσύστημα, θέλουμε να τον προστατεύσουμε.

Λόγω της αξίας των οικοτόπων, η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και προστατεύεται από την κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους.

Εντός των επομένων βδομάδων, το Υπουργείο ΠΕΚΑ, θα εντάξει τον Υμηττό και σε επιπλέον προστατευτικό καθεστώς, με βάση την κοινοτική οδηγία για τα άγρια πουλιά (79/409/ΕΟΚ).

Όμως, η οικολογική σημασία του Υμηττού, δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει στην Αττική.

Κεντρική κατεύθυνση του υπό διαβούλευση π.δ. είναι η διαμόρφωση ενός αυστηρού και αποτελεσματικού πλαισίου σαφών ρυθμίσεων προστασίας.

Οι ζώνες προστασίας που καθορίζονται είναι οι εξής:

Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης, όπου απαγορεύεται η δόμηση και επιτρέπονται μόνο δράσεις προστασίας του οικοσυστήματος.

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας, ως είθισται σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, όπου δεκαπλασιάζουμε την αρτιότητα δόμησης, καταργούμε τις παρεκκλίσεις και μειώνουμε τις χρήσεις.

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας, όπου επιτρέπεται μόνο η γεωργία.

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2), όπου καθορίζουμε πυρήνα απόλυτης προστασίας και προβλέπουμε άμεσα την εξειδίκευση των ρυθμίσεων με π.δ. όπως πρβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις, όπου επιτρέπεται η λειτουργία των υφιστάμενων νεκροταφείων, χωρίς δυνατότητα επέκτασής τους. Ειδικότερες διατάξεις, ορίζουν την υποχρέωση τήρησης όρων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, την απαγόρευση της θήρας και την απαγόρευση ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων σε όλες τις ζώνες. Επίσης, εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες δασικές και πολεοδομικές υπηρεσίες, συντάσσουν κατάλογο όλων των τελεσίδικα κριθέντων ως αυθαιρέτων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 20 Μαΐου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας, Τίνα Mπιρμπίλη Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

* Παρακαλούμε -για λόγους διευκόλυνσης της επεξεργασίας των σχολίων σας- να διακρίνετε στην αρχή του σχολίου αν αυτό αφορά τον «ΥΜΗΤΤΟ» ή «Τα Μητροπολιτικά πάρκα ΓΟΥΔΗ-ΙΛΙΣΣΙΩΝ» ή «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ (**) Κατεβάστε σε μορφή pdf το χάρτη για τη Ζώνη Προστασίας του Ορεινού Όγκου του Υμηττού.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978. Τμήματά του διέπονται επίσης και από άλλα καθεστώτα προστασίας: Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (π.δ. 91/22.1.1974 (ΦΕΚ 31/Α’/6.2.1974)), Καταφύγιο Άγριας Ζωής (υ.α. 38070/19772/6.5.1976 (ΦΕΚ 683/Β’/24.5.1976) και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (υ.α. 25638/1968 (ΦΕΚ Β/669/30.11.1968)). Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, η περιοχή υπόκειται σε καθεστώς προστασίας βάσει της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον τίτλο «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης» (GR3000006). Εντός των επομένων μηνών, μεγάλο μέρος του Υμηττού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και πεδινά τμήματα, θα τεθεί υπό τις προστατευτικές διατάξεις και της κοινοτικής οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά, χαρακτηριζόμενο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Επιπλέον, πολλά από τα είδη που απαντώνται στον Υμηττό προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

2. Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία. Η οικολογική του σημασία δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει, στην Αττική.

3. Λόγω των αυξημένων πιέσεων και διαμορφωμένων καταστάσεων, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας, μέσα από την επέκταση και επί το αυστηρότερον προστασία της Ζώνης Α και τον ορισμό περιφερειακών ζωνών με σαφείς ρυθμίσεις προστασίας. Κρίνεται επίσης απολύτως αναγκαία η ενίσχυση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της περιοχής, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.

4. Το 1998, το ΣτΕ επεξεργάστηκε σχέδιο π.δ. και διατύπωσε σειρά σχολίων, τα οποία επέβαλαν σαρωτικές αλλαγές, με στόχο τη διατύπωση σαφώς αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας. Το πρακτικό επεξεργασίας 67/1998 (ΣτΕ Ε΄) επέχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις σχετικές εισηγήσεις του Οργανισμού Αθήνας.

5. Το 2009, η υπηρεσία του Οργανισμού διαμόρφωσε σχέδιο νέου π.δ., το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 21η τακτική συνεδρίασή της, στις 26 Αυγούστου 2009. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε στον Οργανισμό Αθήνας πλήθος σχολίων, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη φάση διαμόρφωσης του παρόντος. 6. Κατά τη φάση διαμόρφωσης του σχεδίου π.δ. από τον Οργανισμό, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παράταση της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών για εννέα (9) επιπλέον μήνες (αρ. πρωτ. 2857/24.7.2009). Με την υπ. αριθμ. 33229/ΦΕΚ 410 ΤΑΑΠΘ/19.08.2009 απόφασή του, ο ΥΠΕΧΩΔΕ αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες. Με νέα εισήγηση της υπηρεσίας του Οργανισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της αναστολής για ένα ακόμη έτος. Η παράταση της αναστολής εγκρίθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ. 7528 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 85’ Α.Α.Π./18.03.2010).

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στόχοι του προτεινόμενου π.δ. είναι οι εξής:

1. Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.

2. Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.

3. Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως υπό προστασία οικοσύστημα.

4. Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στης οποίας τις προστατευτικές διατάξεις υπάγεται μεγάλο τμήμα της περιοχής.

5. Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης και οριοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Οι προτεινόμενες ζώνες είναι οι εξής:

1. Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης: Επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος. Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, καθώς και η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων. Το ζήτημα των υπαρχουσών ραδιοτηλεοπτικών κεραιών θα ρυθμιστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Καλύπτει τις προτεινόμενες από την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας ζώνες Β1, Β2 και Β3 (με εξαίρεση την περιοχή των Ιλισίων). Επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ζώνες προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες υπάρχει ανθρωπογενής δραστηριότητα. Εντός της ζώνης Β επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός (1) κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, οι οποίες τώρα βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας και Βάρης. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%. Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970/1995 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 (κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών) και 15 (ξύλινα λυόμενα οικήματα).

3. Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Η ζώνη αυτή καλύπτει περιοχές που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη διαβούλευση του προηγουμένου σχεδίου π.δ. ως αρχαιολογικές ζώνες και καλύπτουν τις περιοχές Κάστρο, Λαμπρικά και Κίτσι του Δ. Κρωπίας. Στη ζώνη Γ επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση, η οποία κρίθηκε από το ΥΠΠΟΤ ως συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής.

4. Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού. Το παρόν σχέδιο π.δ. βασίστηκε στο στόχο της μεγαλύτερης και πιο άμεσης δυνατής προστασίας και αξιοποίησε στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις της εισήγησης της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα. Στα προτεινόμενα άρθρα περιλαμβάνονται για τη Ζώνη Δ1-Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Ο ορισμός, η οργάνωσή του σε δύο ζώνες (Πυρήνας και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό), η οριοθέτηση του Πυρήνα συνοδευόμενη από τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα υπάρχοντα κτίρια και την απαγόρευση ανέγερσης νέων κτιρίων, καθώς και οι χρήσεις στους ελεύθερους χώρους του, κ.ά. Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ). Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, πραγματοποιείται η κωδικοποίηση της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και προσδιορίζονται οι ειδικότερες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, τα μέτρα προστασίας και ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου. Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων): Διατυπώνεται ο στόχος προστασίας, η οργάνωση του Πάρκου σε δύο μέρη, σε Πυρήνα και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, ορίζεται κατ’αρχήν ο Πυρήνας στα συνεχόμενα πάρκα (Συγγρού – Ιλισίων) των Δήμου Αθηναίων και Ζωγράφου και παραπέμπεται η ακριβής οριοθέτηση του Πυρήνα και η εξειδίκευση των ρυθμίσεων προστασίας σε επόμενο π.δ μετά από μελέτη του Οργανισμού Αθήνας. Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ-Ιλίσια) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

5. Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών. Επίσης μεταξύ άλλων: * Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με μεταγενέστερο π.δ. Στη ζώνη Β εντάσσεται αδόμητη έκταση του Δήμου Ζωγράφου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν ΠΔ, η οποία οριοθετείται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου (και ειδικότερα των επί αυτών ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου) και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης. * Στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται η άσκηση της θήρας και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. * Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας του Οργανισμού, οριοθετείται ζώνη απολύτου προστασίας πλάτους 50 μ. εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων και απαγορεύεται η λειτουργία λατομείων και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. * Εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ. * Καταργείται το από 31.8.78 προεδρικό διάταγμα ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπως κατά περίπτωση ισχύουν. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα προαναφερθέντα και μετά την αξιοποίηση στοιχείων, δεδομένων και προτάσεων από την Εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα, η πρόταση για νέο π.δ. προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού έχει ως ακολούθως: «Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄ και γ΄ και 3 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α), όπως ισχύει 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’) 5. Το αρ. 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/22.7.1992) 6. Το Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

7. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει

8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 2, 3 του ν. 3010/2002,

9. Το από 31.8.1978 προεδρικό διάταγμα «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ’), όπως τροποποιήθηκε με το από 27.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167 Δ’).

10. Την υπουργική απόφαση 66102/970/1995 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995)

11. Την από 14 Απριλίου 2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1 Σκοπός

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η αποτελεσματική προστασία του Όρους Υμηττού και των περιφερειακών αυτού εκτάσεων, με την οικολογική διαχείριση και διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας, την ανάπτυξη των σημαντικών οικολογικών λειτουργιών του για το λεκανοπέδιο της Αττικής, την προστασία του τοπίου και τον έλεγχο της δόμησης.

 

Άρθρο 2

Περιοχή προστασίας Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ως περιοχή προστασίας καθορίζεται ο ορεινός όγκος του Υμηττού και οι περιφερειακές του πεδινές ή ημιορεινές ζώνες. Τα όρια της περιοχής προστασίας απεικονίζονται με συνεχή πράσινη γραμμή στα δέκα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα κλ. 1:10.000 και σε ένα σε κλίμακα 1:25.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

Άρθρο 3

Ζώνες προστασίας Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Εντός των ορίων των καθοριζομένων με το άρθρο 2 του παρόντος, ορίζονται ζώνες προστασίας, όπως φαίνονται με τις ενδείξεις Α, Β, Γ, Δ1 και Δ2 και Ε στα διαγράμματα του άρθρου 2 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:

Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και μνημείων Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, με στόχο την απόλυτη προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας και την οικολογικά συμβατή ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών και ιστορικών χαρακτηριστικών του Υμηττού. Στη Ζώνη Α επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας της περιοχής, όπως ιδίως έργα αντιπυρικής προστασίας, πυροσβεστικοί κρουνοί, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών. Η οργάνωση της Ζώνης Α, οι πορείες των πεζών, τα σημεία υπαίθριας αναψυχής, οι θέσεις θέας και παρατήρησης της ορνιθοπανίδας, ο τρόπος ανάδειξης των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων, οι είσοδοι στη ζώνη, η οργάνωση των πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσής τους με τον αστικό ιστό, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από ειδική μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού και των οικείων δασικών υπηρεσιών. Εντός της Ζώνης Α απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Επίσης απαγορεύεται η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά κυριότητα και κατά χρήση. Για τα υπάρχοντα μνημεία και νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, επιτρέπεται η διενέργεια επισκευαστικών εργασιών, χωρίς καμία οικοδομική επέκταση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών

α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και

β) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η χωροθέτηση των ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, με στρατηγική κατεύθυνση την απομάκρυνσή τους.

Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και βιοκλιματικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, κατά τις διατάξεις του ν. 3661/2008, και η δημιουργία χώρων υπαίθριας αναψυχής, με τους όρους που προβλέπονται στη συνέχεια. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για τη χρήση της εκπαίδευσης ορίζονται τα 40 στρέμματα. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,2 και το ποσοστό κάλυψης σε 15%. Μέγιστο εμβαδόν γεωργικής αποθήκης, ανά αγροτική εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων, καθορίζονται τα 40 τ.μ. συνολικά. Εντός των ορίων της Ζώνης Β στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, επιτρέπεται η δημιουργία ενός (1) βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά δήμο, με τους εξής όρους: * Μέγιστη επιφάνεια: 150 τ.μ. σε οικόπεδο ελάχιστης έκτασης 10 στρ. * Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 3,5 μέτρα * Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα. Οι μελέτες κατασκευής και ο κανονισμός λειτουργίας των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εγκρίνονται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και η λειτουργία τους εποπτεύεται από τον φορέα της παρ. 1 του αρ. 4 του παρόντος. Για τις εντός της Ζώνης Β νομίμως προϋφιστάμενες του παρόντος εγκαταστάσεις, των οποίων η χρήση δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται χωρίς αύξηση της δομημένης επιφάνειας και του όγκου, χωρίς επέκταση της επιφάνειας εκμετάλλευσης και χωρίς συνεπαγόμενη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων με κοινή απόφαση των Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και β) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΕσΔΔΑ και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ Β΄ 332). Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995). Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 και 15. Η αρτιότητα των γηπέδων που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνονται από το όριο προστασίας, υπολογίζεται στο σύνολο της επιφανείας τους, οι κτιριακές όμως εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε εκείνο το τμήμα, στο οποίο επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν για το συγκεκριμένο τμήμα.

Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται η γεωργική χρήση και η ανέγερση γεωργικών αποθηκών εμβαδού έως 40 τ.μ ανά αγροτική εκμετάλλευση ίση ή μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων.

Ζώνη Δ – Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων. Η Ζώνη Δ καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού όγκου με την πόλη και κοινόχρηστος χώρος αναψυχής, εντός της οποίας ιδρύονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Δ1) και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (Δ2). Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού. Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας της Ζώνης Δ, ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Έως τη σύσταση του παραπάνω φορέα, αρμόδιος φορέας διαχείρισης της Ζώνης Δ είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας.

Ζώνη Δ1 (Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή). Στόχος προστασίας είναι ιδίως η σύνδεση του Υμηττού με τον αστικό ιστό και η οικολογική αναβάθμιση της περιοχής, προς όφελος της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου Αττικής. Για την επίτευξη του στόχου προστασίας, προβλέπεται η δημιουργία χώρου υψηλού πρασίνου, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία ενδιαιτημάτων για την προσέλκυση πανίδας, η διαμόρφωση ήπιων υποδομών για την αναψυχή, ξεκούραση και ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς και ο έλεγχος της ανάπτυξης νομίμως υφισταμένων χρήσεων κοινής ωφέλειας και δημόσιου συμφέροντος ώστε να διαφυλαχθεί η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος στις εκτάσεις που κατέχουν. Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή συγκροτείται από τα εξής μέρη:

α) Πυρήνα και

β) Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό. Ο Πυρήνας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή αποτελεί ενιαίο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας, ο οποίος εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής του λεκανοπεδίου Αθηνών. Η χρήση γης ορίζεται ως «Άλσος, Ελεύθεροι Χώροι και Αστικό Πράσινο». Ο Πυρήνας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή οριοθετείται στους συνημμένους χάρτες και περιλαμβάνει :

+ (α) τις εκτάσεις που είναι ήδη παραχωρημένες σε κοινή χρήση (Άλσος Στρατού) ή έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου,

+ (β) εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα που συνόδευε τον ν. 732/77 (τα αρχικά 965 στρέμματα) και δεν έχουν ακόμα παραχωρηθεί στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου, με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες για στρατιωτικούς λόγους εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να αποδεσμευτούν προς το παρόν, ήτοι το στρατόπεδο Ζορμπά και το δομημένο τμήμα του στρατοπέδου Φακίνου πέραν του ρέματος του Ιλισού.

+ (γ) εκτάσεις δασικού χαρακτήρα οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως κοινόχρηστες, είτε εκτός σχεδίου είτε εντός (το Άλσος Χωροφυλακής και η ζώνη ιδιοκτησίας ΑΟΟΑ και όποιες άλλες προσδιοριστούν ως δασικές από τα αρμόδια όργανα)

+ (δ) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί κοινόχρηστοι χώροι παρόλο που δεν έχουν τυπικά αποδοθεί σε κοινή χρήση και συγκεκριμένα ο περιβάλλων χώρος του ιστορικού κτιρίου της Σχολής Χωροφυλακής.

+ (ε) μικρές εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την είσοδο στο Πάρκο, τη σύνδεση του με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό και την σύνδεση τμημάτων του πυρήνα μεταξύ τους.

+ (στ) τη ζώνη ιδιοκτησίας ΕΜΠ που αναπτύσσεται κατά μήκος της λεωφ. Κατεχάκη. Πέραν των ανωτέρω, σε επόμενο στάδιο και μετά από την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, ο Πυρήνας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει εκτάσεις με υφιστάμενη υψηλή βλάστηση ή δασικό χαρακτήρα που ανήκουν στις ιδιοκτησίες της Περιφερειακής Ζώνης Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, αλλά γειτνιάζουν με τον Πυρήνα του Πάρκου και μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης. Στον Πυρήνα του Πάρκου επιτρέπονται οι διαμορφώσεις κοινοχρήστου πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, η τοποθέτηση καθιστικών και σκιάστρων, υπαίθριες εγκαταστάσεις ήπιου αθλητισμού, πολιτιστικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, καλλιτεχνικές εκθέσεις, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, περιβαλλοντικής και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης, εγκαταστάσεις κυκλοφοριακής αγωγής με ποδήλατα, καθώς και η κατασκευή υδατοδεξαμενών για τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δραστηριότητες ημερήσιας δασικής αναψυχής βάσει της απόφασης 66102/970 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) του Υπουργού Γεωργίας, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου. Στα υφιστάμενα κτίρια επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και μικρών αναψυκτηρίων σε περιορισμένο αριθμό. Εντός του Πυρήνα απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων. Οι απαραίτητες για την εγκατάσταση νέων χρήσεων αποκαταστάσεις υφισταμένων κτιρίων, θα ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, μπορούν δε να συμπεριλάβουν νέες επεκτάσεις τους που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας. Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη δρόμων. Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμινγκτον κατεδαφίζεται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της τρέχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο. Στο μέχρι την κατεδάφισή του διάστημα, με τους όρους ότι ο περιβάλλων χώρος του αποδίδεται στο Πάρκο και ότι το καθεστώς λειτουργίας του και οδικής εξυπηρέτησης συνάδει με το πλαίσιο διαχείρισης και τον κανονισμό λειτουργίας του Πάρκου, επιτρέπεται η χρήση του για συνάθροιση κοινού. Η Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια της ζώνης Δ1. Περιλαμβάνει επίσης νησίδες που καταλαμβάνονται από μητροπολιτικές χρήσεις αλλά βρίσκονται εντός της έκτασης του Πυρήνα. Στην Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό του Πάρκου επιτρέπονται χρήσεις περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας / έρευνας και διοίκησης. Στα στρατόπεδα που δεν εντάσσονται άμεσα στον Πυρήνα του Πάρκου, μέχρι να αποδοθούν σε αυτόν στο μέλλον – σε εφαρμογή του ν. 732/77 – ως κύρια χρήση ορίζεται αυτή της διοίκησης και η ρύθμισή τους εμπίπτει στο πολεοδομικό καθεστώς.

Στη Ζώνη Δ1, χωροθετείται ο εγκεκριμένος από το Ν. 3164/2003 Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γουδή – θέση «Φυτώριο Δήμου Αθηναίων». Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εκπόνησης και έγκρισης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, κωδικοποιούνται οι ρυθμίσεις στη Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης και προσδιορίζονται ειδικότερες χρήσεις γης, όροι δόμησης, μέτρα προστασίας και ελέγχου, στοιχεία κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου, στοιχεία φυσικού σχεδιασμού και διαμορφώσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων). Στόχος προστασίας της ζώνης αυτής είναι η διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού χώρου, ως διαδρόμου σύνδεσης του ορεινού όγκου με την πόλη και η αποκατάσταση των οικολογικών της στοιχείων.

H Ζώνη Δ2 συγκροτείται από τα εξής μέρη:

α) Πυρήνα και

β) Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό. Στον Πυρήνα περιλαμβάνονται κατ’ αρχή τα συνεχόμενα πάρκα Συγγρού-Ιλισίων των Δήμων Αθηναίων και Ζωγράφου. Ο Πυρήνας του Πάρκου αποτελεί ενιαίο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας που εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων πολιτισμού και αναψυχής του λεκανοπεδίου Αθηνών. Στον Πυρήνα του Πάρκου επιτρέπονται οι διαμορφώσεις κοινοχρήστου πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, η τοποθέτηση καθιστικών και σκιάστρων, υπαίθριες εγκαταστάσεις ήπιου αθλητισμού, πολιτισμού, καλλιτεχνικές εκθέσεις, δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, περιβαλλοντικής και καλλιτεχνικής ευαισθητοποίησης, καθώς και η κατασκευή υδατοδεξαμενών για τη συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού. Για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και είναι δυνατόν να αναπτυχθούν δραστηριότητες ημερήσιας δασικής αναψυχής βάσει της απόφασης 66102/970 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) του Υπουργού Γεωργίας, στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου. Εντός του Πυρήνα απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων. Οι απαραίτητες για την εγκατάσταση νέων χρήσεων αποκαταστάσεις υφισταμένων κτιρίων, θα ακολουθούν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, μπορούν δε να συμπεριλάβουν νέες επεκτάσεις τους που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής αρχικής τους επιφάνειας. Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη δρόμων. Η Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό εκτείνεται από τα όρια του Πυρήνα έως τα εξωτερικά όρια της Ζώνης Δ2 . Πέραν των ανωτέρω, σε επόμενο στάδιο και μετά από την εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης, ο Πυρήνας μπορεί να διευρυνθεί ώστε να περιλάβει εκτάσεις με υφιστάμενη υψηλή βλάστηση ή δασικό χαρακτήρα που ανήκουν στις ιδιοκτησίες της Περιφερειακής Ζώνης Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, αλλά γειτνιάζουν με τον Πυρήνα του Πάρκου και μπορούν να αποδοθούν σε κοινή χρήση χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των χρήσεων της Περιφερειακής Ζώνης. Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ- Ιλισίων) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, κωδικοποιούνται οι ρυθμίσεις στη Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης και προσδιορίζονται: η ακριβής οριοθέτηση μεταξύ των ζωνών, οι ειδικότερες χρήσεις γης, όροι δόμησης, μέτρα προστασίας και ελέγχου, στοιχεία κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Πάρκου, στοιχεία φυσικού σχεδιασμού και διαμορφώσεων, και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος για την κωδικοποίηση της ΖΕΑ για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων απαγορεύεται κάθε κατάτμηση έκτασής του με σκοπό την παραχώρηση τμήματος σε νέα χρήση ή επέκταση υφιστάμενης.

Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών.

 

Άρθρο 4

Τήρηση των διατάξεων του παρόντος Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

1. Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999. Ο φορέας συντάσσει πενταετή σχέδια οικολογικής διαχείρισης της περιοχής, με έμφαση στους οικοτόπους και στα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης.

2. Εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η αρμόδια Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας του Υμηττού και τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναλαμβάνει την κατεδάφισή τους και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες.

 

Άρθρο 5 Κυρώσεις

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 όπως ισχύουν, καθώς και από τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

 

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και ισχύουν, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Οι άδειες αυτές δύνανται να αναθεωρούνται μόνο μία φορά, χωρίς αύξηση της κάλυψης, του συντελεστή δόμησης και του όγκου τους.

2. Για τις εγκαταστάσεις υγείας, περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας εντός της Ζώνης Β, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α), έως την έναρξη ισχύος του παρόντος , ήτοι μέχρι τις 9.4.2008, μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Διεύθυνση η έκδοση οικοδομικής αδείας κατά τις διατάξεις του από 31.8.78 π.δ/τος ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78), εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι παρακάτω προϋποθέσεις: * Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, περί μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης * Έγκριση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών * Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου και θεώρηση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, εφόσον απαιτείται. Ο φάκελος της αδείας υποβάλλεται πλήρης εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η οικοδομική άδεια εκδίδεται το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης.

3. Εφόσον πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Διεύθυνση πλήρης φάκελος για τη χορήγηση οικοδομικής αδείας προς εγκατάσταση χρήσης επιτρεπόμενης με το παρόν διάταγμα στη Ζώνη Β, εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31.8.78 π.δ/τος ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78).

4. Λατομεία κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, οφείλουν να διακόψουν τη λειτουργία τους εντός έξι (6) μηνών και να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την αποκατάσταση αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στο δικαιούχο της λατομικής εκμετάλλευσης.

5. Υφιστάμενες βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας οικοδομικών υλικών, οφείλουν να μετεγκατασταθούν εντός δυο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος από τη Ζώνη Α και εντός έξι ετών από τις λοιπές ζώνες.

 

Άρθρο 7

Άλλες διατάξεις Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

1. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος καταργείται.

2. Στις περιοχές που για οποιονδήποτε λόγο διέπονται από τη δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται παράλληλα οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

3. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η θήρα.

4. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

5. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν βιοκλιματικούς όρους κατασκευής.

6. Εντός των ζωνών Β, Γ, Δ και Ε επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων έργων τεχνικής υποδομής και ιδίως έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και ενέργειας για την εξυπηρέτηση νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων.

7. Εντός των ανωτέρω ζωνών οριοθετείται ζώνη Α ως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος. Η ζώνη αυτή καταλαμβάνει πλάτος 50 μ. εκατέρωθεν του άξονα των σημαντικότερων ρεμάτων του ορεινού όγκου, όπως απεικονίζονται στα σχετικά διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος. Τα όριο αυτό, προσαρμόζεται αυτομάτως επί του οριοθετούμενου άξονα και για το αντίστοιχο τμήμα της ζώνης Α, κάθε φορά που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η κατά νόμο οριοθέτηση των ρεμάτων αυτών.

8. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις διδακτηρίων, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιερών μονών, ναών και νεκροταφείων, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι δυνατόν να παραμένουν στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται και να υφίστανται επισκευαστικές παρεμβάσεις, χωρίς καμία δυνατότητα επεκτάσεως.

9. Όλες οι οικοδομικές άδειες εντός των ζωνών προστασίας εκδίδονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Πολεοδομίας, ύστερα από γνωμοδότηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας.

10. Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και δραστηριότητες εκτός Ζώνης Α, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες της υπ’ αριθμ. 15393/2332 (ΦΕΚ Β’/1022/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται, απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 και η εγκατάστασή τους είναι δυνατή εφόσον δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου και κυρίως των οικοτόπων και ειδών χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης.

11. Για την προστασία όσων νέων αρχαιολογικών θέσεων εντοπιστούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού δύναται να επιβάλει ειδικότερους περιορισμούς και ρυθμίσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καταργούνται: α) το από 31.8.78 προεδρικό διάταγμα ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

13. Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει η ισχύς της υπ. αριθμ. 7528/18.03.2010 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις Ζώνες Α, Β, Γ και Ε.

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

www.easy-hit-counter.com