Προς:Υπουργειο Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεν. Δ/νση Δασών & Φυσικού περιβάλλοντος, Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, Δ' ΚΟΣΕ,ΠΕΒΕΚΕ. Θέμα: Πρόταση για τη πάταξη της παράνομης κατοχή & τοποθέτηση ηχητικών συσκευών προσέλκυσης

2009-10-12 00:00

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

Σύλλογος Ελλήνων Συνειδητοποιημένων Κυνηγών Φυσιολατρών.

Έδρα : Άγ. Ιωάννης Ρέντης

e-mail Συλλόγου: seskf2009@gmail.com

Ρέντης 12 / 10 / 2009

Αρ. Πρωτοκόλλου: 14/09

Προς:Υπουργειο Αγροτικής ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεν. Δ/νση Δασών & Φυσικού περιβάλλοντος, Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, Δ' ΚΟΣΕ,ΠΕΒΕΚΕ.

Θέμα: Πρόταση για τη πάταξη της παράνομης κατοχή & τοποθέτηση ηχητικών συσκευών προσέλκυσης άγριων πτηνών με σκοπό τη θήρα (ΚΡΑΧΤΕΣ).

 

Θα θέλαμε να σας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για το θέμα αυτό για να γνωρίσετε και να μάθετε τι ακριβός γίνετε με της συσκευές αυτές.

Με βάση νόμου που προήλθε από: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 99098/5881/2006 - ΦΕΚ 1570/Β'/26.10.2006 1. Στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα Προστασίας άγριας Πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β), προστίθεται παράγραφος 4, ως κάτωθι:

«4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, ήχο-παραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωση τους, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας για επιστημονικούς σκοπούς και μόνο. Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, κάτοχοι (φυσικά πρόσωπα - επιχειρήσεις κ.ά.) των ανωτέρω συσκευών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους. Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1,3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969». Άρθρο 15 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 9η Ιουλίου 2006. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.>>

Δηλαδή μπορεί να της προμηθευτή ένας περειβαντολογος , ένας ορνιθολογος , κάποιο άτομο από ένα σύλλογο για σκοπό την μέτρηση συγκεκριμένων άγριων πτηνών ( ορτύκι τσίχλας και όλον τον ειδών αγρίων αποδημητικών πτηνών για ελενχο και μέτρηση πληθυσμού).

Μεχρι εδώ είναι λογική η χρήση και η αγορά τέτοιων συσκευών.

Το θέμα όμως έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις ανεξελενκες και δυστυχώς όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει η να πουλήσει τέτοιες συσκευές σε οποιωνδήποτε χωρίς ελενχο και βασικά χωρίς να λογοδοτήσει σε κανένα .

Άρα ορισμένα καταστήματα παραβαίνουν το νόμο . Με θιροφυλακες που έχουμε συζητήσει και καταγγείλει το θέμα και συγκεκριμένα στην έκθεση DIANA 2009 που πραγματοποιήθηκε πέρση στη Παιανία, σε περίπτερο πούλαγαν τέτοιες μηχανές. όταν το καταγγείλαμε μας ανέφεραν πώς είναι καθόλα νόμιμη και δεν μπορούνε να κάνουνε κάτι από τη στιγμή που δεν πιάστηκαν στο βουνό.

Κατά τη γνώμη μας εδώ υπάρχει ασάφεια του νόμου ή παράβλεψη του νόμου ή ακόμα εσκεμμένη άγνοια του νόμου από τα όργανα που υποτίθεται φυλάσσουν το θιραματικο μας πλούτο.

Πολλοί άνθρωποι που φέρουν όπλο και δυστυχώς φαίνονται στη κυνηγετική οικογένεια μας κάθε χρόνο προμηθεύονται τέτοιες συσκευές με την ανοχή του μη εφαρμόσιμου μεχρι σήμερα νόμου και της χρησιμοποιούν όχι για περιβαντολογικους σκοπούς αλλά για σκοπούς καθαρά κυνηγετικούς και εμπορίου, πράμα που εξοργίζει εμάς τους κυνηγούς, όχι μόνο για την πληθώρα και πάνω από το επιτρεπτό αριθμό θιρεμενον πτηνών ανά κυνηγώ σε κάθε έξοδο, αλλά και για την μετατόπιση πληθυσμών και συνηθειών στα αποδημητικά πτηνά που παίρνανε ή μένουνε στη χώρα μας .

Α./ Εξάλειψη τον ορτυκιών που μένουν και αναπαράγονται στη χώρα μας από της συσκευές αυτές για κυνήγι κατά την έναρξη του ορτυκιού.

 

Β./ Αλλαγή συνήθειες στα ορτύκια που πέρναγαν και σταμάταγαν σε κλασικούς τόπους εδώ και χρόνια, με την τοποθέτηση συσκευών σε περιοχές που δεν παρέχουν της απαιτούμενες συνθήκες διαβίωσης τέτοιων άγριων πτηνών μόνο και μόνο για θιραματικο σκοπό.

Έχοντας λάβει σοβαρά υπόψιν τη ζημία που γίνετε εδώ και χρόνια στην ελλαδική ύπαιθρο σε βάρος της άγριας πανίδας μας από της συσκευές αυτές και τα άτομα που παρανόμως κατέχουνε και χρησιμοποιούνε, ο Σύλλογος Ελλήνων Συνειδητοποιημένων Κυνηγών Φυσιολατρών μην αντέχοντας να βλέπει αυτή τη εσκεμμένη και κατά συρροή παρανομία που γίνετε από ορισμένα άτομα που βρίσκονται μέσα στη κυνηγετική οικογένεια με έκτακτη συνέλευση του Δ. / Σ. για το θέμα αυτό πήρε απόφαση να στήλη την επιστολή διαμαρτυρίας να εφαρμοστή επιτέλους ο νόμος αλλά και προτάσεις η οποίες είναι η εξής:

Αλλαγή του νόμου εισαγωγείς εμπορίας και αγοράς ηχομιμητικών συσκευών

Α ./ Όπως τα καταστήματα που πωλούνε όπλα έχουνε βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων όπλον έτσι να υποχρεώνονται να τηρούνε βιβλίο για της συγκεκριμένες συσκευές .

Β. / Να ισχύει ακριβός ο ίδιος νόμος εισαγωγείς όπλον και σε αυτές της συσκευές.

Γ. / Η συσκευές αυτές να φέρουνε αριθμό εισαγωγείς για να μπορούνε να ξεχωρίζονται σε ποίων ανήκουν όταν βρίσκονται στο βουνό.

Δ. / Τα άτομα που θα προμηθεύονται αυτές της συσκευές να της προμηθεύονται με τη ταυτότητα τους και με πλήρη στηχια όπως ακριβός γίνετε με την αγορά όπλου. Και να δηλώνουνε ότι θα χρησιμοποιηθεί για περιβαντολογικους σκοπούς ακόμα και γραπτή βεβαίωση επικυρωμένη από αστυνομικό τμήμα για άτομα που είναι μέλη σωματίων ή συλλόγων .

Ε. / Όποιος βρεθεί να κατέχει η να χρησιμοποιεί τέτοιες συσκευές που δεν είναι νόμιμες να διώκετε με βάση το νόμο που ισχύει για παράνομη κατοχή όπλου.

ΣΤ. / Eνημέρωση στης αστυνομικές αρχές για τέτοιες συσκευές γιατί μετά από επώνυμες καταγγελίες που έχουμε κάνη σε διάφορα αστυνομικά τμήματα δεν γνώριζαν το θέμα ούτε τη νομοθεσία εκτός από λίγες περιπτώσεις που τα αστυνομικά όργανα την χάνι να ήταν κυνήγι.

Ξέρουμε πώς με αυτή την επιστολή θα βρεθούμε αντιμέτωπη με πολλά άτομα που τους θίγουμε τα συμφέροντα τα οικονομικά αλλά όταν λέμε ότι προστατεύουμε τη φύση και αγαπάμε το σωστό κυνήγι όλοι πρέπει να σταθούμε ισάξια με αυτό που λέμε άσχετα αν υπάρχουνε οικονομική ή ακόμα προσωπική λόγοι .

 

Με εκτίμηση, Δ. Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Πρόεδρος : Κρανίτης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος : Νούτσος Νικόλαος

Γ. Γραμματέας : Κατσιγιάννης Βασίλειος

 

www.easy-hit-counter.com

© Σ.Ε.Σ.Κ.Φ.2009