Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.

2009-08-05 00:00

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

 

Δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός τού εκλογικού αγώνα του Κ.Ε.Κ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 30/7/2009. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων Αρ. ΦΕΚ 2/30-7-2009 σελίδα 20) , δημοσιεύθηκε ο Ισολογισμός εσόδων - εξόδων του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών για τον εκλογικό αγώνα των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009.

Στη συνέχεια, ένα φύλλο της Εφημερίδας με όλα τα τιμολόγια των εξόδων και τις αποδείξεις των εσόδων καθώς και τα κουπόνια κατατέθηκαν στις 11 Αυγούστου 2009 στη Βουλή των Ελλήνων, όπως ορίζει ο εκλογικός νόμος.

 

 

www.easy-hit-counter.com