ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ fisi.tv ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π. Δ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

2010-04-27 00:00

ΦΙΛΕ ΚΥΝΗΓΕ ! ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΤΟΠΟ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΥΚΕΣ . ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ !!!!

 

Βαγγέλης Παπαδοκοτσώλης

https://www.fisi.tv 27 Απριλίου 2010

 

Στη διαβούλευση,παρ.3 του άρθρου 7 ,δεν αναφέρεται ούτε ο λόγος,ούτε οι μελέτες που υποστηρίζουν τη νομιμότητα της πρότασης ολοκληρωτικής απαγόρευσης θήρας σε όλες τις ζώνες του Υμηττού.

Οι αυθαίρετες απαγορεύσεις όμως που επιδιώκει το υπουργείο και οι επιστημονικά αναπόδεικτες αποφάσεις του, ασφαλώς και δεν προάγουν την προστασία του Υμηττού κ της άγριας πανίδας.

Η οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών,αναφέρει:1.5.5 Η αειφόρος θήρα μπορεί να αποβεί επωφελής σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων μέσα στις περιοχές και γύρω από αυτές.

Η μόνιμη παρουσία των φυσιολατρών κυνηγών είναι βασικός αποτρεπτικός παράγοντας για κάθε κακόβουλη ενέργεια στην περιοχή,οι οποίες είναι πολλές.

Το μισό περίπου της συνολικής έκτασης του Υμηττού που αναφέρει το ΠΔ αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή κυνηγότοπο, για τους κυνηγούς της Αθήνας και των προαστίων αφού στην Αττική μόνο ασχολούνται με το κυνήγι 45.000 περίπου άτομα, ενώ στο άλλο μισό περίπου απαγορεύεται ήδη η θήρα.

Αντί της αυθαίρετης και αναιτιολόγητης απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή, θα ήταν ορθότερο να μεριμνίσετε στην γρηγορότερη απομάκρυνση των πάσης τύπου κεραιών που βρίσκοντε στην κορυφή του Υμηττού!

Σαν πολίτης αυτής της δημοκρατικής χώρας και κυνηγός κ χρήστης αυτής της περιοχής, δεν μπορώ να αποδεχθώ νέες πρόσθετες απαγορεύσεις θήρας ,που επιχειρούνται αυθαίρετα και αναιτιολόγητα,και χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.

Αντί να απαγορεύσετε το κυνήγι στην περιοχή θα ήταν δημοκρατικότερο κ φρονιμότερο να ζητήσετε την συνεργασία κ συμπαράσταση της κυνηγετικής οικογένειας, που εκπροσωπεί ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται πραγματικά για τη φύση, που ζουν κ γνωρίζουν τη φύση,που με αποκλειστικά δική τους χρηματοδότηση με προσωπικό και εξοπλισμό που διαθέτουν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό ,δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας.

 

www.easy-hit-counter.com